Ziekenhuizen

U-Diagnostics is in staat om de complete outsourcing van een klinisch chemisch laboratorium te verwezenlijken. Vanuit kostenoverwegingen is het voor een ziekenhuis zeer interessant de klinische chemie te outsourcen. Door schaalvoordelen en optimalisatie van de bedrijfsvoering biedt U-Diagnostics een zeer concurrerend product.

Blood SampleTevens bezitten wij alle expertise en ervaring die van een modern laboratorium verwacht mag worden plus een aantal extra diensten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van speciale verzendingen (IATA gecertificeerd). Ziekenhuizen kunnen hierdoor kostenbesparingen realiseren en tegelijkertijd de bedrijfsvoering optimaliseren zonder in te hoeven leveren op de kwaliteit.