Missie & visie

Missie:
De missie van U-Diagnostics is breed. U-Diagnostics wil een aanzienlijke positie krijgen in Proces Management en Facilitaire Service voor de ontwikkeling tot en met de registratie van een nieuw voorschrijfbaar geneesmiddel, voor klanten uit de medische en farmaceutische branche in Nederland.

Daarnaast wil U-Diagnostics een innovatieve partner zijn voor de outsourcing van het gehele klinisch chemisch laboratorium van ziekenhuizen. In dit kader past ook het streven om een landelijk dekkend huisartsenlaboratorium te worden. 

Visie:
In samenwerking met een financieel sterke partner worden nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld. Met behulp hiervan worden samenwerkingsverbanden, acquisities en overnames in het kader van de missie actief nagestreefd.

uitsnede13