Drugsscreening in urine

Bepaling Drugsscreening in urine
Synoniem(en)
Afname materiaal voorkeur Urineportie
Afname alternatief
Afname condities geen bijzonderheden
Referentie waarden Amphetaminen; <500 ng/mL

Cannabis; <50 ng/mL

Cocaïne; <300 ng/ml

Methadon; <300 ng/mL

Opiaten; <300 ng/mL

Barbituraten; <200 ng/mL

Benzodiazepine; <200ng/mL

Methode Amphetaminen; Vloeistof Chromatografie – Massa Spectrometrie

Cannabis; Vloeistof Chromatografie – Massa Spectrometrie

Cocaïne; Vloeistof Chromatografie – Massa Spectrometrie

Methadon; Cloned Enzyme Donor Immuno-Assay

Opiaten; Cloned Enzyme Donor Immuno-Assay

Barbituraten; Gas Chromatografie – Massa Spectrometrie

Benzodiazepine; Cloned Enzyme Donor Immuno-Assay

Bewaar condities Urine; 2-8°C
Bepalingsfrequentie Dagelijks
Aanvulling Elders bepaald
Controles Elders bepaald

>  Terug naar het Analyse overzicht